A continuació podeu veure una taula comparativa entre les dimensions de l'antic estany, dessecat l'any 1951, i les dimensions del nou estany, recuperat durant els anys '90 - '00.Paràmetre -------------------- Antic estany ----------------------- Nou estany

Longitud màxima ------------------- 2.400 m ----------------------------- 2.142 m

Amplada màxima --------------------- 800 m ------------------------------- 730 m

Superfície ----------------------------- 135 ha ------------------------------- 126 ha

Profunditat màxima ------------------ 3,8 m -------------------------------- 3,95 m

Profunditat mitjana -------------------- - -------------------------------------- 1,9 m

Volum d’aigua -------------------------- - -------------------------------------- 2,5 hm3

Perímetre -------------------------------- - ----------------------------------- 5.798 m

Cota d’inundació màxima ------------- - --------------------------------- 233,25 snm