Conversation Between estany and Joan

  1. Joan
    Et pregaria que em posessis el meu nom, Joan, com a "nik" si no Ús ocupat. jvadecurt no mes Ús una adreša.

    Moltes gracies.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1